Box-3-przesylka

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym hurtowniasadzonek.pl
 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (NIWA Centrum Ogrodnicze ul. Abrahama 2b; 84-300 Lębork)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Sprzedającym jest:

Sklep internetowy HurtowniaSadzonek.pl dostępny pod adresem www.hurtowniasadzonek.pl prowadzony jest przez firmę NIWA Centrum Ogrodnicze. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 006808 wydanej przez burmistrza miasta Lęborka. Firma identyfikuje się numerami: NIP: 841-116-60-48 oraz REGON: 771326492. Klienci moga kontaktować się z firmą pod następującym adresem e-mail: sklep@hurtowniasadzonek.pl oraz numerem telefonu 531 486 568, 531 486 569 . Numer konta bankowego (mBank): 47 1140 2004 0000 3802 4510 1829.

I) Informacje ogólne:

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. Szczegółowe informacje o towarach (rozmiar, wielkość doniczki, wysokość rośliny itp.) znajdują się na stronie internetowej hurtowniasadzonek.pl.
4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu hurtowniasadzonek.pl należy je wszystkie wyłączyć.
6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
7. Dostęp do niniejszego Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez 'kliknięcie' linku 'Regulamin' umieszczonego na stronie sklepu lub poprzez zapisanie jego wersi PDF na wybranym przez siebie nośniku.
8. Umowa zawarta pomiedzy Sprzedającym a Klientem dotyczy zakupu danego towaru ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas jej wykonania (dostarczenia zamówionego towary)
9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

II) Ceny:

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie HurtowniaSadzonek.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (ceny brutto).
2. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce 'Koszty i warunki wysyłki' znajdującej się na stronie sklepu HurtowniaSadzonek.pl. O łącznej cenie produktu (ceny brutto) będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży (kliknięcie przycisku 'Kupuję i Płacę).
3. Ceny podane w sklepie HurtowniaSadzonek.pl mogą ulec zmianie. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji.

III) Zamówienia:

1. Zamówienia w sklepie internetowym HurtowniaSadzonek.pl można składać za pośrednictwem strony internetowej, 24 godziny na dobę. Zamówienia rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a.dodanie do koszyka produktu;
b.wybór rodzaju dostawy i płatności;
c.wybór miejsca wydania rzeczy i danych kontaktowych, w tym adres e-mail na który wysyłane są wszystkie informajcje dotyczące składanego zamówienia;
d.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie (nie dotyczy okresów w których nie wysyłąmy roślin tj. zima czy okresy mrozów), a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego lub nastąpiły inne ustalenia pomiędzy kupującym a sprzedającym.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

IV) Sposoby płatności:

1. Klient sklepu internetowego HurtowniaSadzonek.pl ma możliwość dokonania płatności za zakupiony towar w następujący sposób:
a. Przelew na konto - przedpłata: zamówienie zostanie zrealizowane gdy całkowita kwota zamóienia wraz z kosztami przesyłki (o ile są naliczane) znajdzie się na koncie bankowym firmy NIWA Centrum Ogrodnicze i zostanie zaksięgowana
b. Pobranie: kwota zamówienia zostanie pobrana przez kuriera  w momencie odbioru przesyłki od dostawcy.
c. Gotówka: opłata za zamówienie podczas osobistego odbioru zamówienia w siedzibie firmy.

V) Dostawa:

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
2. Miejsce wydania rzeczy przez dostawce musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
4. Przy każdym towarze podana jest cena oraz jego status dostępności i czas potrzebny do przygotowania towaru do wysyłki.
5. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, do czasu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
6. Rośliny wysyłamy w następujące dni tygodnia: poniedziałki, wtorki i środy, a  po wcześniejszym uzgodnieniu wyjątkowo także w czwartki. Podana długość oczekiwania na realizację dotyczy zatem tych dni. Wysyłka w wymienione dni jest gwarancją dostarczenia przesyłek przed najbliższym weekendem. Rośliny powinny trafić do adresata w najszybszym możliwym terminie, bez narażenia na przesuszenie oraz przelegiwanie, dlatego pozostałe dni tygodnia nie są dniami wysyłki roślin.
7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru zależy od wagi zamówionych towarów. Aktualne koszty wysyłki podane są w zakładce 'Koszty i warunki wysyłki' dostępnej na stronach sklepu.
 

VI) Zwrot towaru:

1. Klientowi sklepu internetowego działającego pod adresem www.HurtowniaSadzonek.pl, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia zakupionego produktu i wysyłając je na adres: Niwa Centrum Ogrodnicze ul. Abrahama 2b 84-300 Lębork; e-mail: sklep@hurtowniasadzonek.pl.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. gdy przedniotem umowy jest produkt lub usługa nieprefabrykowana, wyprodukowana na wyraźne zamówienie według dostarczonej przez Ciebie specyfikacji.
b. produktów, które mają krótki termin przydatności lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w specjalnie zabezpieczonym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty poinformowania nas o chęci zwrotu towaru.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Niwa Centrum Ogrodnicze
ul. Abrahama 2b
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel. 59 8627 113
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
6. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt NIWA CENTRUM OGRODNICZE / HurtowniaSadzonek.pl nie są przyjmowane, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
7. W przypadku zwrotu towaru przez klienta, przelew gotówki nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru przesyłki zwrotnej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

HurtowniaSadzonek.pl
NIWA Centrum Ogrodnicze
ul. Abrahama 2b; 84-300 Lębork
sklep@hurtowniasadzonek.pl
tel. 531 486 568 lub 531 486 569

Ja ............................................................niniejszym informuję, żę odstępuję od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

numer zamówienia..................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru przesyłki .......................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Podpis.............................................................................

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość możesz także pobrać w formie elektronicznej i wydrukować poniżej (plik pdf):
formularz odstapienia od umowy - plik pdf. - KLIKNIJ>>

VIII) Reklamacje

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Kupujący w przypadku zakupu roślin jest zobowiązany sprawdzić towar bezpośrednio po jego otrzymaniu i natychmiast, a najpóźniej w terminie 10 dni od dnia dostawy zgłosi widoczne braki lub wątpliwości co do jakości oferowanych roślin.
3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej, wybranej przez Klienta pisemnej formie (np. w tradycyjnej formie pisemnej bądz pocztą elektroniczną).
4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.    
6. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, bądź w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.
7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.
 

IX) Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający (NIWA Centrum Ogrodnicze ul. Abrahama 2b; 84-300 Lębork).
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://hurtowniasadzonek.pl/artykuly/polityka-prywatnosci.html

X) Postanowienia końcowe:

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Ewentualne spory wynikłe ze stosowaniem Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, jeżeli Klient wyrazi taką wolę, będą rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku niewyrażenia przez Klienta  takiej zgody ewentulane spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.